-

O Brněnském Lunaparku

Brněnský Lunapark – co si pod názvem představit?
Brněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě je multižánrovým festivalem, který se stal v Brně již známou jarní tradicí. Hlavní festivalová myšlenka spočívá v seznámení veřejnosti s nezávislými divadelními soubory i hudebními uskupeními ve spojení s živou kavárenskou kulturou města. Letos již podeváté prozáří vybrané kavárny, které v průběhu celého roku dávají místní nezřizované kulturní scéně prostor.
Co je cílem Brněnského Lunaparku?
Představit Brno jako lunapark netradičních zážitků! Festival vznikl zejména na podporu a prezentaci brněnské nezávislé divadelní scény. Jeho nedílnou součástí je však již od prvního ročníku také program doprovodný, v rámci kterého se návštěvníci akce seznamují také s lokálními hudebními umělci.
Co je největší předností takto koncipovaného festivalu?
Festival není koncipovaný jako tradiční přehlídka divadla. Jedinečností formy zvané „divadlo ke kávě“ je bezprostřední blízkost mezi aktéry večera a návštěvníky. Festival každoročně boří bariéru mezi návštěvníky a divadly, divadly a kavárnami, kavárnami a hudebníky.
Odkud samotná myšlenka vzešla?
Ideový koncept Brněnského Lunaparku vzešel ze spojení myšlenky divadelníka s představou akademika, jmenovitě MgA. Pavla Baďury (Divo4) a Mgr. Viktora Pantůčka (pedagog Masarykovy univerzity Brno). Projekt je realizován pod záštitou sdružení Kulturárium z. s. ve spolupráci s Ústavem hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a studenty.

Pro média

Zahájení festivalu:
Zahájení festivalu proběhne ve čtvrtek 5. dubna 2018 v kavárně Trojka
V případě jakýchkoli dotazů či potřeby doplňujících informací kontaktujte:
Alice Kordíková
koordinátorka
brnensky.lunapark@kulturarium.cz
+420 737 948 106
Kateřina Eichlerová
koordinátorka
brnensky.lunapark@kulturarium.cz
+420 777 668 139
TISKOVÁ ZPRÁVA
PLAKÁT
 
Pořádá Kulturárium z.s. ve spolupráci se studenty a za laskavé podpory Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.